Hvad er et rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløb er et udtryk du vil møde hvis du søger om lån i en bank eller hvis du overvejer at søge om gældssanering. Hvis du vil lave et budget over dine indtægter og udgifter, regner du dit rådighedsbeløb ud. Der er dog ikke nogen fast regel for hvor meget man skal have til rådighed hvis du vil søge om lån i en bank, men de har dog et cirka beløb de går ud fra. Måden hvordan banker udregner dit rådighedsbeløb kan sagtens være forskellige fra hinanden.

Nogle banker udregner alle dine udgifter sammen. Det vil f.eks være husleje, lys, vand, varme, forsikringer, fagforeningskontingent, afdrag på lån, telefon, licens, tandlæge, medicin, gaver og transport. Når de så har trukket disse udgifter fra din indtægt, får du et beløb tilbage som skal dække kost, tøj, fester med mere. Dette beløb vil de gerne have skal ligge omkring 5.700,- kr for en voksen.

Andre banker beregner dine faste udgifter til måske kun at omfatte husleje, lys, varme, vand, fagforeningskontingent, medicin, forsikringer og afdrag på lån. De vil måske gerne have et rådighedsbeløb på omkring 6.000 til 7.000,- kr for en voksen.

Er der 2 voksne i husstanden og eventuelt børn vil rådighedsbeløbet se anderledes ud og der vil selvfølgelig også være faste udgifter til børnehave eller måske SFO. 

Nu er mennesker jo også forskellige, nogle kan måske dårligt klare sig med et beløb på 6.000,- kr om måneden til forbrug, mens andre klarer sig glimrende med 4.500,- kr.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *