Forbrugslån

De fleste ved nok hvad et forbrugslån er, men så måske alligevel ikke. Er et billån et forbrugslån eller ikke. På en måde kan man godt kalde et billån for forbrugslån, men et det et lån man har optaget i en bank, med det formål, at det udelukkende skal bruges til en bil og banken måske har pant i bilen som dækning af lånet, så kan man ikke kalde det for et forbrugslån, men udelukkende billån, da det er øremærket til et bestemt formål. Hvis man optager et lån til f.eks. sølvbryllup, en rejse, plastikoperation eller andet, så kaldes det for et forbrugslån. Med det lån er man næsten frit stillet med hensyn til hvad man vil bruge pengene til. Men generelt vil banken altid vide hvad pengene skal bruges til, før de yder et lån.

Hvis man ser på de lån man kan finde online, så er de alle forbrugslån. Nogle reklamerer dog med billån, lån til indskud eller andet specielt, men de skal ikke se nogen købe- eller lejekontrakt. Et enkelt sted kan man få grønt lån, hvor det er meningen at lånet skal bruges til energiforbedringer af boligen. Her skal de se et tilbud fra en håndværker, men der skal ikke senere fremvises den endelige pris på arbejdet, så teoretisk kan man også bruge det lån til hvad man har lyst til, altså også et forbrugslån.

Hvor meget kan man låne med et forbrugslån?

Der findes finansieringsselskaber der tilbyder lån på højst 6.000 kr. mens andre tilbyder helt op til 300.000 kr.
Den type lån hvor man højst kan låne 6 – 7.000 kr. er de såkaldte SMS lån. Disse lån har en meget kort løbetid, det meds almindelige er 30 dage, enkelte tilbyder dog 45 dage.

De fleste finansieringsselskaber har et låneloft på 50 – 75.000 kr. med en løbetid på 60 – 72 måneder.
Så er der endelig nogle få finansieringsselskaber der tilbyder de helt store lån på 250 – 300.000 kr. Disse lån har en løbetid på 144 måneder.

De krav der skal opfyldes for at få et forbrugslån, er forholdsvis enkle. Det betyder at langt de fleste har mulighed for at finde et forbrugslån.

Hvilke krav skal opfyldes for at få et forbrugslån?

På alle forbrugslån skal man have en vis alder for at at blive godkendt. Alderskravet varierer fra 18 – 25 år. Generelt har alle forbrugslån krav om at man skal være dansk statsborger, have dansk folkeregisteradresse, dansk CPR nummer, dansk bankkonto, dansk mobiltelefonnummer der er registreret i eget navn og en aktiv e-mail adresse der ikke må være adressebeskyttet. Der er også krav om en fast indtægt, her er der dog forskel på hvad finansieringsselskaberne godtager som fast indtægt ud lønindtægt. Nogle godtager ikke pension som fast indtægt mens andre gør. Nogle yder forbrugslån til personer der er på arbejdsløshedsdagpenge og andre gør ikke. Kun få finansierings- selskaber yder lån hvis indtægten er SU. Næsten alle finansieringsselskaber yder ikke lån hvis man er registreret hos Experian (tidl. RKI) eller Debitor Registret. Til de fleste forbrugslån skal man ikke dokumentere sine indtægt eller udgifter, men søger man større lån, skal man regne med at skulle fremsende en kopi af seneste lønseddel og årsopgørelse.

Ovenstående krav er en samling af de mest almindelige krav der findes, hvad de enkelte finansieringsselskaber stille af krav til sine kunder, vil man kunne finde deres hjemmeside.